0162 - 402 875

DNA

Chantal de Schepper is opgeleid als regionaal econoom, maar heeft zich daarna in de circulaire economie gespecialiseerd. Zij richt zich vooral op visie- en strategieontwikkeling, programmamanagement, subsidiemanagement en overige werkzaamheden die beleid voor duurzame economische versterking tot doel hebben. Het opereren in teamverband, met veel oog voor de beoogde impact, is essentieel in haar werk.

Verdieping in economische circulariteit

Chantal de Schepper is opgeleid als regionaal econoom, aan de Universiteit van Tilburg, maar heeft zich daarna in de circulaire economie gespecialiseerd. Zij volgde een postdoctoraal kernprogramma Politiek & Beleid aan de Open Universiteit, colleges Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een master Circular Business Models aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze verdieping in economische circulariteit stelt haar in staat in projecten en programma’s samenhang te brengen tussen economie, ecologie en maatschappij.

Chantal brengt samenhang tussen economie, ecologie en maatschappij."

Van ambitie tot en met evaluatie

Chantal de Schepper is thuis in duurzame economische visies en programma's. Op grond van studies naar transities en ‘circular business models’ kan zij naast de klassieke aanpak tevens de transities naar een duurzamer economisch beleid vormgeven. Zij adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de formulering, uitvoering en evaluatie van ambities, ideeën en plannen. Opdrachtgevers halen met haar een partner in huis, een specialist, die altijd volledig op samenwerking in teamverband en de gewenste impact is gefocust. Haar sterke punt is dat zij mensen laat samenwerken en in beweging kan krijgen, bij de opdrachtgever, bij subsidieontvangers, bij netwerkpartners en bij overige partijen. Van daaruit weet zij mensen te verbinden, kansen in beeld te krijgen en daarop te acteren.

Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal

Chantal de Schepper heeft veel ervaring als strategisch adviseur ten aanzien van Europese fondsen en als adviseur bij landelijke selecties van plannen en projecten die aan Europese criteria moeten voldoen. Haar ervaring omvat verder het programmamanagement in Europese economische ontwikkelingsprojecten, het opstellen van gebiedsgerichte regionale ontwikkelingsstrategieën en economische haalbaarheidsstudies in opdracht van diverse gemeenten. Ook was zij intensief betrokken bij het formuleren van business cases duurzame energie in verschillende Europese landen, het opstellen van strategische visies en economische beleidsplannen buiten Europa en vergelijkbare werkzaamheden in tal van overige internationale, nationale, regionale en lokale projecten.

Kennis en creativiteit, gekoppeld aan gedrevenheid

Haar aanpak is vakkundig en professioneel en altijd gericht op co-creatie: samenwerking in teams en met andere partijen verdient altijd haar voorkeur. Zij begeleidt projecten van de initiatieffase tot en met de evaluatiefase, waarbij zij kennis en creativiteit koppelt aan haar gedrevenheid om opdrachtgevers ten volle van dienst te zijn. Daarbij staan een open mind en de wil om samen resultaat te boeken centraal. Het gaat uiteindelijk om de impact die wordt bewerkstelligd op de brede welvaart en het welzijn in de desbetreffende regio of gemeente.

Gericht het gewenste resultaat

Het is de missie van Chantal de Schepper het gewenste resultaat voor opdrachtgever te behalen, zo veel mogelijk samen met anderen in een team, op basis van een gedragen en resultaatgericht project- of beleidsplan en door een sterke betrokkenheid bij de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Deskundigheid

Economisch Adviesbureau De Schepper begeleidt economische stimulerings-programma’s met veel oog voor...

Meer lezen

Diensten

Economisch Adviesbureau De Schepper adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling van visies en strategieën op...

Meer lezen

Overige werkzaamheden

Economisch Adviesbureau De Schepper schrijft economische beleidsplannen, haalbaarheidsstudies en business cases...

Meer lezen
Door een goede en essentiële samenhang tussen plannen, processen en uitvoering zorgt EcAdS voor toegevoegde waarde binnen uw organisatie.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Contact opnemen
Adresgegevens

Buitenkade 35
4273 GS Hank
Nederland

Contact opnemen

Tel. 0162 - 402 875
Mob. 06 - 224 972 58

Stuur een mail

© Economisch Advies Buro de Schepper