0162 - 402 875

Programma- en subsidiemanagement

Van projectvoorstellen tot subsidiedossiers

Economisch Adviesbureau De Schepper kan bij het uitvoeren en inzetten van stimuleringsprogramma’s voor het totale procesmanagement worden ingezet. Dit procesmanagement begint met het opzetten van een structuur voor de intake, de toetsing en de beoordeling van projectvoorstellen. Vervolgens geeft Economisch Adviesbureau De Schepper invulling en leiding aan het programmamanagement. Dit houdt onder meer in dat voor alle projecten een gestandaardiseerd digitaal en papieren subsidiedossier wordt aangelegd.

Het procesmanagement begint met het opzetten van een structuur."

Een volledig en optimaal programmabeheer

Het programmabeheer door Economisch Adviesbureau De Schepper omvat het opzetten en beheren van de administratieve organisatie, het archiveren van officiële programmadocumenten en de verzorging van het dossierbeheer volgens relevante richtlijnen (bijvoorbeeld van de Europese Commissie). Daarnaast omvat het programmabeheer het onderhoud van handboeken voor de administratieve organisatie en de interne controle, het functioneel beheer van het geautomatiseerde monitoringsysteem en het opstellen van aanvullende procedures en werkinstructies. Teamwork is hierbij een must.

Alle werkzaamheden na de subsidietoekenning

Economisch Adviesbureau De Schepper ondersteunt organisaties bij alle werkzaamheden na een subsidietoekenning. Denk hierbij aan het opstellen van beschikkingen en uitvoeringsovereenkomsten, het informeren van eindbegunstigden over de subsidietoekenning en de voorwaarden daarbij, het indienen van betaalaanvragen en het uitbetalen van subsidies. Essentieel in het subsidiebeheer is het invoeren en onderhouden van projectgegevens in het monitoringsysteem en het beoordelen, verwerken en versturen van voortgangs- en eindrapportages aan alle belanghebbenden.

Een proactieve verantwoording en controle

Economisch Adviesbureau De Schepper staat voor een gedegen, proactieve verantwoording en controle van het gebruik van subsidiegeld. In het verleden vond die verantwoording en controle vooral achteraf plaats, wat voor subsidieontvangers vaak een zware administratieve last betekende. Die toetsing achteraf maakt daarom steeds meer plaats voor een uitgekiende proactieve inrichting van projecten aan de voorkant. Wanneer de voorkant klopt, mag de subsidieverstrekker erop vertrouwen dat dit ook met de achterkant het geval is. Of zo’n opstelling gerechtvaardigd is, kan natuurlijk altijd nog steekproefsgewijs worden vastgesteld.

Interne en externe communicatie met alle belanghebbenden

Het programmamanagement voorziet uiteraard in een adequate interne en externe communicatie met alle belanghebbenden. Dit houdt onder meer in dat Economisch Adviesbureau De Schepper voor opdrachtgevers managementinformatie opstelt, stakeholders goed betrokken houdt en aan stuurgroepvergaderingen deelneemt en deze voorbereidt. Voor wat betreft de externe communicatie onderhoudt Economisch Adviesbureau De Schepper contacten met partijen als gemeenten, provincies, ministeries, partnerregio’s, andere programmamanagers, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, eindbegunstigden en overige belangstellenden.

Met het oog op meer budget voor de gewenste impact

Economisch Adviesbureau De Schepper is een ervaren partner bij het opzetten van subsidiemanagement binnen organisaties. Door kennis over de afwegingscriteria van subsidieverstrekkers in te brengen of op te bouwen, en door deze aan de beleidsdoelen van de opdrachtgevende organisatie te koppelen, kan een structureel en succesvol subsidietraject worden ingericht. In het bijzonder gaat het hierbij om het matchen van doelen en budgetten van Europese programma’s enerzijds met provinciale en lokale opgaven anderzijds. Deze aanpak stelt organisaties in staat sneller en meer budget te verwerven om gewenst beleid te realiseren en daarmee een grotere impact op de brede welvaart en het welzijn in de regio.

Deskundigheid

Economisch Adviesbureau De Schepper begeleidt economische stimulerings-programma’s met veel oog voor...

Meer lezen

DNA

Chantal de Schepper is opgeleid als regionaal econoom, maar heeft zich daarna in de circulaire economie gespecialiseerd...

Meer lezen

Overige werkzaamheden

Economisch Adviesbureau De Schepper schrijft economische beleidsplannen, haalbaarheidsstudies en business cases...

Meer lezen
Door een goede en essentiële samenhang tussen plannen, processen en uitvoering zorgt EcAdS voor toegevoegde waarde binnen uw organisatie.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Contact opnemen
Adresgegevens

Buitenkade 35
4273 GS Hank
Nederland

Contact opnemen

Tel. 0162 - 402 875
Mob. 06 - 224 972 58

Stuur een mail

© Economisch Advies Buro de Schepper