0162 - 402 875

Deskundigheid

Economisch Adviesbureau De Schepper begeleidt economische stimuleringsprogramma’s met veel oog voor ecologische en sociaal-maatschappelijke uitgangspunten. Het bureau heeft een focus op economische gebiedsontwikkeling, met accenten op duurzaamheid, vergroening, circulariteit en sociale betrokkenheid.

Gericht op een circulair economiebeleid

Economisch Adviesbureau De Schepper ontwikkelt economisch beleid, waarbij de kracht van de regio het uitgangspunt is. Dit beleid moet met name veel impact hebben op het gebied van ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. Het doel is met andere woorden een circulair economiebeleid te ontwikkelen, gericht op indicatoren die in geld worden gemeten, maar waarbij ecologische aspecten van bedrijvigheid en ook sociaal-maatschappelijke factoren evenveel aandacht verdienen.Economisch Adviesbureau De Schepper ontwikkelt economisch beleid, waarbij de kracht van de regio het uitgangspunt is. Dit beleid moet met name veel impact hebben op het gebied van ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. Het doel is met andere woorden een circulair economiebeleid te ontwikkelen, gericht op indicatoren die in geld worden gemeten, maar waarbij ecologische aspecten van bedrijvigheid en ook sociaal-maatschappelijke factoren evenveel aandacht verdienen.

De kracht van de regio is het uitgangspunt."

Bijvoorbeeld: innovatieve aanbestedingen en stimuleringsprogramma’s

Gaat het bijvoorbeeld om de begeleiding van innovatieve aanbestedingen, dan zal eerst in samenwerking met alle betrokken partijen een ambitieus programma van eisen en wensen worden opgesteld, om daarna een stevige koers uit te zetten voor wat betreft de circulaire aspecten ervan. En gaat het bijvoorbeeld om stimuleringsprogramma’s, dan is het zaak de aspecten van duurzaamheid, circulariteit en sociale cohesie aan de voorkant van die programma's in te bouwen. Hoe beter die aspecten aan de voorkant worden geëxpliciteerd, hoe gemakkelijker een en ander zich in calls en tenders laat vertalen. Juist daarom ook wil Economisch Adviesbureau De Schepper al in de fase van visie- en strategieontwikkeling in projecten worden betrokken.

Herkenbare beleidscyclus

Economisch Adviesbureau De Schepper is gespecialiseerd in het ontwikkelen van door Europa aangestuurde regionale innovatiestrategieën. Daarbij kan Chantal de Schepper de rol van programmamanager vervullen, maar met name ook de rol van strategisch adviseur in de fase van visie- en strategieontwikkeling. In grote lijnen is de aanpak daarbij om vanuit een regionale innovatiestrategie doelstellingen te formuleren, om vervolgens van daaruit een beoordelingskader op te stellen. De beleidscyclus van doelanalyse, uitvoering, evaluatie en bijsturing is hierin expliciet herkenbaar.

DNA

Chantal de Schepper is opgeleid als regionaal econoom, maar heeft zich daarna in de circulaire economie gespecialiseerd...

Meer lezen

Diensten

Economisch Adviesbureau De Schepper adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling van visies en strategieën op...

Meer lezen

Overige werkzaamheden

Economisch Adviesbureau De Schepper schrijft economische beleidsplannen, haalbaarheidsstudies en business cases...

Meer lezen
Door een goede en essentiële samenhang tussen plannen, processen en uitvoering zorgt EcAdS voor toegevoegde waarde binnen uw organisatie.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Contact opnemen
Adresgegevens

Buitenkade 35
4273 GS Hank
Nederland

Contact opnemen

Tel. 0162 - 402 875
Mob. 06 - 224 972 58

Stuur een mail

© Economisch Advies Buro de Schepper